Biodynamické hrozny a Biodynamické víno

Organické (=bio) a biodynamické vinice

Když přijde jaro se svou plevelovou nadílkou do biodynamických vinic nebo do bio vinic, nemusí se obávat chemických desikantů, ty jsou zde totiž zakázány. K jejich zamezení je povoleno pouze ošetření nůžkami nebo zorání půdy pod řadami vinic. I ke kontrole různých chorob je využíváno pouze šetrných metod, jmenovitě užití čisté síry z dolů nebo směsi mědi a vápna. Tedy produktů, které byly používány farmáři již před 50 lety. To je základ pro bio víno nebo biodynamické víno.

Síra a měď nejsou systémovými pesticidy, v přírodě jsou odplaveny pryč běžnou přeháňkou, tudíž jsou v takovém zemědělství vítány. To je důležité pro bio víno nebo biodynamické víno.

Nevylučuje se ani používání biodynamických preparátů jako například preparátu 500 (hnojem plněných kravských rohů), preparátu 501 (rohů plněných křemíkem) nebo vývarů z kopřiv a přesliček.

 

Množství a velikost dávek je striktně řízená a hlídaná kontrolními orgány, které mohou bez vyzvání révu otestovat a prověřit. Pokud jsou nalezeny stopy nesplněných norem, certifikát o biodynamickém zemědělství nebo o bio zemědělství je producentům ihned odebrán.

 

Veškerá ošetření končí koncem července, kdy zůstávají vinice nedotčené až do období sklizně. Pak vzniká bio víno nebo biodynamické víno.

 

Dodávání živin ekologickou cestou

K dodání živin do půdy se na podzim využívá organického hnoje nebo zeleného hnojení. To je vytvářeno z vybraných rostlin zasetých mezi vinicovými řadami, které se nechávají dorůst do jednoho metru a během května a června se kosí a ponechává v půdě. To je nejlepší pro bio víno nebo biodynamické víno.

 

Zelené hnojení dodává révě přirozené dávky dusíku, dlouhé kořeny rostlin zas činí půdu vláčnou a schopnou dýchat, což je velmi důležité. Alex Podolisnky upozorňuje, že kyslík je ten nejdůležitější prvek nacházející se v zemi. To je základ pro bio víno nebo biodynamické víno. 

Biodinamické víno: oslava daru přírody

Pochopení přírody a respekt k její harmonii je pro tento typ zemědělství klíčový. Cílem je dosáhnutí přirozené rovnováhy, ne její zkázy ve formě nadprodukce a vykořisťování. To vše se pak přenáší do bio vína nebo biodynamického vína.

Země je posvátně ceněna jako stvořitelka života, tudíž její ochrana hraje prim. Bio víno nebo biodynamické víno je život. Co zbyde pro budoucí generace, pokud budeme i nadále znečišťovat půdu a škodit vlastnímu zdraví?

 

Bio víno a bio produkty. Myšlenka na závěr

Způsob, jakým naše společnost zemědělství a zemědělskou produkci klasifikuje, je neskutečně nesmyslný. Místo toho, aby bylo za konvenční považováno zemědělství, které využívá metod známých našim předkům po staletí, které usilovně lpí na bio produkci (bio víno, biodynamické víno), je tak označován způsob péče, jež tráví okolí jedy, které byly před 60 lety naprosto neznámé, bez jakékoliv licence k jejich užívání. A právě zboží z takového zemědělství nacházíme na pultech prodejen, pozbývající nálepky, upozornění, že je výsledkem chemické produkce.
Je to významový paradox, který reflektuje zkažené hodnoty naší společnosti.

 

Označeni bio víno nebo biodynamické víno je vždy a pouze na lahvích s bio vínem nebo biodynamickém vínem.