Biodynamické zemědělství: rozdíl mezi konvenčním pěstováním a bio kvalitou

Lékárník nebo farmář?
Chemické” hrozny nebo organické (=bio) a biodynamické hrozny: záhada odlišnosti.

Chemické“ vinice (také nazývané konvenční). Biodynamické zemědělství tady neexistuje.


Hrozny, nedržící certifikát organické nebo biodynamické produkce, pocházejí z “chemických” (konvenčních) vinic, které celosvětově představují naprostou většinu ve vinařském průmyslu (99 %), a to není bio vinice nebo biodynamické vinice. Běžní konzumenti si bohužel často nejsou vědomi, jak je s vínem na takových vinicích nakládáno, a to není bio víno nebo biodynamické víno. Vlastně je poměrně náročné něčemu takovému porozumět; tedy dokud na takovém místě, a ne na bio vinařství nebo biodynamickém vinařství, nezačnete pracovat.

Co nedovoluje Biodynamické zemědělství? 

Systémové pesticidy1, prodávané farmaceutickými nadnárodními korporacemi, jsou od dubna do podzimu (měsíců sběru) aplikovány traktory či helikoptérami. Pro bio zemědělství nebo biodynamické zemědělství je to zakázáno.

 

Vše začíná na jaře, v době, kdy venkov oplývá poupaty po dlouhé spavé zimě, postřikem desikantem2 na půdu kolem vinic. Pro bio zemědělství nebo biodynamické zemědělství je to zakázáno také. Avšak někteří pěstitelé shledávají postřik v takové míře za nedostatečný a ošetří i široký pás kolem obvodu bez ohledu na znečištění podzemní vody – ta v těchto oblastech není pitná. Biodynamické víno anebo bio víno z toho nevznikne. Následky jeho užití můžeme zpozorovat již na začátku jara, kdy se na krajích asfaltových cest, zahrad, kolem rýžových polí, golfových hřišť a v jiných místech objevuje suchá nažloutlá tráva, což je nepřirozený úkaz vzhledem k faktu, že barva jarní trávy bývá intenzivně zelená. To je obrovský rozdíl oproti biodynamickém zemědělstvím nebo bio zemědělstvím.


Tyto trsy suché trávy můžeme spatřit při procházce kolem vinic, jsou často přímo pod nimi a jsou způsobené již zmíněným desikantem. Biodynamické vinice nebo bio vinice vypadá úplně jinak. Můžeme jen doufat, že manipulaci s látkou, která je jedovatá pro rostliny, zvířata i lidi, byla věnovaná dostatečná pozornost i ostražitost ve formě ochranných pomůcek. Na bio vinicích nebo biodynamických vinicích takový problém nemáme.

Tato aplikace je opakována i podruhé a to v době, kdy se réva rozroste. Biodynamická réva nebo bio réva to nepotřebuje.V květnu probíhá první systémová (pesticidní) úprava vinných lístků. Biodynamické zemědělství nebo bio zemědělství to nepoužívá. Druhů je mnoho, všechny jsou však pro člověka, půdu i zvířata nebezpečné; některé jsou dokonce tak jedovaté, že nemohou být použity bez speciálního povolení (bohužel žádná kontrola neprobíhá a jen pár pěstitelů taková pravidla dodržuje). Biodynamické zemědělství a bio zemědělství ji nepoužívá.

 

Tyto chemikálie ovlivňují rozkvět, rané plody a jejich růst. I přes varování farmaceutického průmyslu, aby na vinicích několik dní po postřiku nikdo nepohyboval, opečovávají pracovníci nadále oblast vinice bez rukavic a ochranných masek a riskují tak své zdraví. Biodynamické zemědělství a bio zemědělství to nepoužívá a podobný problém nemá.

Na konci srpna toto metodické trávení vinné révy končí a následuje další chemická úprava: odplísňování (=anti-mould). Je to metoda zabraňující šíření plísně, která musí být provedena nejpozději do 30 dnů před sběrem, aby se zabránilo možné kontaminaci hroznů. Naneštěstí opět žádná kontrola neprobíhá. Biodynamické zemědělství a bio zemědělství nepoužívá žádnou chemickou úpravu proti plísním.

Jsme to co pijeme


Zbytkové chemikálie jsou ve víně přítomny od začátku až do konce – přetrvávají ve slupce a dužině, která je poté lisována bez jakéhokoliv očištění. Biodynamické víno a bio víno to v sobě nemá. Konzumace plodů během sběru je zdraví nebezpečná, důrazně se tedy doporučuje tak nečinit. Biodynamické plody a bio plody jsou mnohem zdravější.

Po období sklizně je na půdu aplikován další chemický produkt, a to chemické hnojivo, které převyživuje vinice dávkami dusíku a zapříčiňuje přerůstání okolního plevele, který je poté spalován disikantem. Biodynamické zemědělství používá pouze přírodní hnojivo.A takto končí cyklus obdělávání vinné révy. Cyklus, který každodenně tráví půdu, vzduch, vodu, zvířata a lidské bytosti. Biodynamické zemědělství a bio zemědělství to nepoužívá a podobný problém nemá. Uveďme jako příklad včely, jež jsou z hlediska rostlinného rozmnožování nezbytné; ty jsou kvůli používání takovýchto chemikálií na hranici vyhynutí.

V roce 2008 miliony včel zemřely vinou velmi silného pesticidu, který byl rozprášen helikoptérou najatou lokálními vinařskými podniky. Šlo o pesticid, jehož aplikace je vázána speciální licencí a správně by se měl aplikovat pomocí traktoru. Včely tvoří nezbytnou část biodynamického zemědělství a bio zemědělství.

Chemické zemědělství podporuje celkovou rostlinnou nerovnováhu v přírodě nadměrným užíváním hnojiv a desikantů. Naproti tomu zemědělství biodynamické a bio zemědělství rovnováhu povzbuzuje, například pomocí techniky „green harvest” u příliš vydatné úrody.


Přirozená rovnováha je zkrátka chemikáliemi roztříštěna a nahrazena řetězcem defektů vyžadující lidský zásah.


1 Systémové pesticidy: přetrvávají v rostlinách a jejich plodech; vítr ani déšť je z půdy neodstraní
2 Desikant: není systémový ani selektivní. Spálí každou rostlinu se kterou přijde do kontaktu bez toho, aniž by se dostal do jejího lymfatického systému. Herbicidy jsou naopak selektivní (působí pouze na určitou rostlinu) nebo systémové; prochází celou rostlinou a ničí ji od základu.